Headdress - DOT-Maharashtra Tourism

 • ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೀಡರ್ ಪ್ರವೇಶ
 • A-AA+
 • NotificationWeb

  Title should not be more than 100 characters.


  0

Asset Publisher

Headdress

Districts / Region

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಭಾರತ

Unique Features

ವಿವಿಧ ಚಿತ್ರಲಿಪಿಗಳು, ಶಿಲ್ಪಗಳು, ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದಂತೆ, ಇತಿಹಾಸಪೂರ್ವ
ಕಾಲದಿಂದಲೂ, ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣಗಳು ಮಾನವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಅವಿಭಾಜ್ಯ
ಅಂಗವಾಗಿತ್ತು. ಇವುಗಳು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಧ್ಯುಕ್ತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ
ಆಭರಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವ ಜನಾಂಗದ ಉಡುಪಿನ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಪರಿಸರ ಅಂಶ,
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್
ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ಬೀರಿತು. ಉಣ್ಣೆ, ಹುಲ್ಲು, ಬಟ್ಟೆ, ಲೋಹ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೊಂಬುಗಳು, ಗಾಜು,
ಆಭರಣಗಳು, ಗರಿಗಳು, ಹೂವುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ
ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣದ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೃತಕ ವಿಗ್‌ಗಳು
ಮತ್ತು ಮುಸುಕುಗಳು ಕೂಡ ಈ ಫ್ಯಾಷನ್ ಹೇಳಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಕಠಿಣ
ಹವಾಮಾನದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣದ ಇತರ
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಳಕೆಗಳು.
ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣಗಳ ಇತಿಹಾಸದಂತೆ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ, ಭಾರತವೂ ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣ ವಿನ್ಯಾಸ
ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹರಪ್ಪನ್ ಮುದ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ
ಚಿತ್ರಿಸಲಾದ ವಿವಿಧ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣಗಳೊಂದಿಗೆ
ಕಾಣಬಹುದು. ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಾರ ಮತ್ತು ಮಥುರಾ ಕಲಾ
ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿನ ಬುದ್ಧನ ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ಬುದ್ಧನ ಕೇಶ ವಿನ್ಯಾಸದ ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣದ
ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯೊಂದಿಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಾತವಾಹನರ ಕಾಲದ
ಶಿಲ್ಪಗಳು, ಬೌದ್ಧ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಜಂತಾ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿನ
ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ಆಧುನಿಕ ಫ್ಯಾಷನ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಪ್ರಾಚೀನ ಮೂಲಗಳನ್ನು
ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತವೆ.
ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣದ ಆರಂಭಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಲ್ಲೇಖವು ಅಥರ್ವವೇದ ಮತ್ತು ಶತಪಥ
ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಪದವನ್ನು 'ಉಷ್ಣೀಶ' ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಉಷ್ನೀಶವನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮತ್ತು ವ್ರತ್ಯರು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ - ಯಜ್ಞ
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದಾರದ ಆಚರಣೆ ಸಂಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲದ
ವ್ಯಕ್ತಿ. ಶತಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವು ರಾಣಿ ಇಂದ್ರಾಯಣಿ ಧರಿಸಿದ್ದ ಉಷ್ನೀಶದ ಬಗ್ಗೆ
ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಆಕಾರದ, ಶಂಖದ ಆಕಾರದ, ರತ್ನಗಳಿಂದ
ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣವು 2 ನೇ ಶತಮಾನದ BCE ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೋಗ್
ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು, ಒಟ್ಟಾರೆ
ಪ್ರದೇಶಗಳು.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವು ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣಗಳ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮತ್ತು ವರ್ಣರಂಜಿತ ವಲಸೆಯನ್ನು
ಹೊಂದಿದೆ. ಸುತ್ತಿನ ಪಗಡಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು,
ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಪಗೋಟ್ ಅನ್ನು ಮರಾಠ, ಮಾಲಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲವು ಜಾತಿಗಳು
ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಪಟ್ಕಾವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಮರಾಠ
ವರ್ಗದವರು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪಗಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿತ್ತು, ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ
ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದೆ. ಪಗೋಟ್ ಆಯತಾಕಾರದ, ತ್ರಿಕೋನ
ಮತ್ತು ಪೂರ್ವನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದೆ. ಪಟ್ಕಾ, ಫೆಟಾ, ತಿವಾಟ್, ಮಂಡಿಲ್ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟಿ
ಇವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುರುಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಧರಿಸಿರುವ ಕೆಲವು
ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಹೆಸರುಗಳಾಗಿವೆ.
ಫೆಟಾವನ್ನು ಧರಿಸಲು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಪಾಟ್ಕಾವನ್ನು 53 ಅಡಿ
ಉದ್ದದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಒಂದು ಅಡಿ ಅಗಲ ಮತ್ತು
ಮಡಿಕೆಗಳು ಒಂದು ಬದಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಫೆಟಾವು ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ
ಓರೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಚಪ್ಪಟೆ ಭಾಗವು ಕಿವಿಯನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ
ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತುದಿಗೆ ಟಫ್ಟ್ ಆಕಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು
ಮಡಿಸಿದ ಉದ್ದವಾದ ತೆರೆದ ತುದಿಯನ್ನು ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು
ಆಡುಮಾತಿನ ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಶೆಮ್ಲಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ
ಶೈಲಿಯು ಶ್ರೀಮಂತ ಮರಾಠರು ಮತ್ತು ರಜಪೂತರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದರೆ ರೂಮಲ್ ಒಂದು ಚದರ ಬಟ್ಟೆಯ ತುಂಡು,
ಇದು 12” X12” ಮತ್ತು ಎರಡೂ ತುದಿಗಳನ್ನು ಮಡಿಕೆಗಳ ಒಳಗೆ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಮತ್ತು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ರುಮಾಲ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೀರ್ತಂಕರರು
ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.

Cultural Significance

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವು ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣಗಳ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮತ್ತು ವರ್ಣರಂಜಿತ ವಲಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image