• ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೀಡರ್ ಪ್ರವೇಶ
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

Asset Publisher

Mridangam or Pakhawaj

ಮೃದಂಗ ಅಥವಾ ಪಖಾವಾಜ್ ಮತ್ತು ತಾಳಗಳಂತಹ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳ ಪಕ್ಕವಾದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವುದು ಭಜನೆ. ಭಜನಾ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಪಂಥದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮೂಲವನ್ನು ಸಾಮವೇದದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದರೂ, ಭಜನೆಯ ಮೊದಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉಲ್ಲೇಖವು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ದಶಮ ಸ್ಕಂಧದಲ್ಲಿದೆ, ಇದು 4 ನೇ ಶತಮಾನದ BCE ಗೆ ಹಿಂದಿನದು.


ಮೃದಂಗ ಅಥವಾ ಪಖಾವಾಜ್ ಮತ್ತು ತಾಳಗಳಂತಹ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳ
ಪಕ್ಕವಾದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವುದು ಭಜನೆ.
ಭಜನಾ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಪಂಥದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಅದರ
ಮೂಲವನ್ನು ಸಾಮವೇದದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದರೂ, ಭಜನೆಯ ಮೊದಲ
ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉಲ್ಲೇಖವು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ದಶಮ ಸ್ಕಂಧದಲ್ಲಿದೆ, ಇದು 4 ನೇ
ಶತಮಾನದ BCE ಗೆ ಹಿಂದಿನದು. ಅಂದಿನಿಂದ ಭಜನೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ
ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿತು.
ದೇವತೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳ
ಪ್ರಕಾರ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೀಣೆಕಾರಿ ಅಥವಾ ವೀಣೆ ನುಡಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ದೇವರ ಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಅದೇ ರೀತಿ ವೀಣೆಯ

ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಭಜನೆಯು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ-ದೇವತೆ, ಕುಲ-
ದೇವತೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ವೀಣೆಕಾರಿಯು ಸಿಂಬಲ್
ನುಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಕೋರಸ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಜನರ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಭಜನಾ ಮಾಡುವ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಎಂದು
ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚೈತನ್ಯಮಹಾಪ್ರಭು, ಚಂಡೀದಾಸರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು
ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ, ಗೌಡೀಯ ಭಜನಾ-ಗಳನ್ನು
ಪಠಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತುಳಸೀದಾಸರು ಬರೆದ ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಖಾಡ ಭಜನಾವನ್ನು
ಮೀರಾಬಾಯಿ, ಸೂರದಾಸ್ ಮತ್ತು ಕಬೀರರ ಭಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೃದಂಗ ಮತ್ತು
ಕರತಾಳದೊಂದಿಗೆ ಪಠಿಸಿದರು. ಶೈವ ಅಖಾಡಗಳು ಭಜನಾದಲ್ಲಿ ಚಿಮತಗಳು,
ಮೃದಂಗಂ ಅಥವಾ ಧೋಲ್ ನುಡಿಸುವ ಶಿವನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತವೆ. ಭಜನಾ
ಗಾಯಕರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತರು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯ
ಭಾಗವತರು ಮೃದಂಗ, ವೀಣೆ, ಸಿಂಬಲ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ನಾದಕ್ಕೆ ನೃತ್ಯ
ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಭಜನಾ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 13 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಂತ
ನಾಮದೇವನ ಕಾಲದಿಂದ ವಾರಕರಿಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಮಹಾನುಭಾವ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಅವರ ಮಠದಲ್ಲಿ
ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲದ
ಕಾರಣ ಅದು ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ವಾರಕರಿ
ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಆ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ಮುರಿದು, ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿತು. ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಯ
ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು
ಹೊಂದಿತ್ತು ವಾರಕರಿಸಂಪ್ರದಾಯ ನ. ಪಾಂಡುರಂಗನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ
ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೀಣೆಕಾರಿಯು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ಜೈ ಜೈ
ರಾಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಬಲ್, ವೀಣೆ ಮತ್ತು ಪಖಾವಾಜ್
ವಾದನದೊಂದಿಗೆ ಭಜನಾ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಭಂಗಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸೆಟ್

ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತರು ಬರೆದ
ಅಭಂಗವನ್ನು ಪಠಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾರ್ಕರಿಗಳ ವಿವಿಧ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಫ್ಯಾಡ್
ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ನಿಷ್ಠೆಯು ಭಜನಿಯಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ
ಅಲಿಖಿತ ರೂಢಿಯಾಗಿದೆ.
ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ ಭಜನಾ
ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ವಾರ್ಕರಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು
ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದೇವತೆಯ ಏಕೈಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದತ್ತಸಂಪ್ರದಾಯ ಭಜನಾ-ಗಳು ಭಕ್ತಿಯ ನೃತ್ಯದೊಂದಿಗೆ
ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ರಾಮದಾಸಿಸಂಪ್ರದಾಯ, ಶಕ್ತಿಸಂಪ್ರದಾಯ,
ಗಣಪತ್ಯಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ತಮ್ಮ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ ಅವರ
ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಶೈಲಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ.
ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳು ಭಜನಾ ಗಾಯನದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತವೆ.
ಭಜನಾಮಂಡಲದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಗಳು/ಪ್ರದೇಶ

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಭಾರತ

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ
ಮಹತ್ವ

ಮೃದಂಗ ಅಥವಾ ಪಖಾವಾಜ್ ಮತ್ತು ತಾಳಗಳಂತಹ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳ
ಪಕ್ಕವಾದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವುದು ಭಜನೆ.
ಭಜನಾ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಪಂಥದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.


Images