Tribal culture - DOT-Maharashtra Tourism

 • ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೀಡರ್ ಪ್ರವೇಶ
 • A-AA+
 • NotificationWeb

  Title should not be more than 100 characters.


  0

Asset Publisher

Tribal Culture

Districts / Region

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯವು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಘರ್ ಮತ್ತು ಗಡ್ಚಿರೋಲಿಯಂತಹ ಕೆಲವು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿವೆ. ಉತ್ತರ ಕೊಂಕಣ, ಖಂಡೇಶ್ ಮತ್ತು ವಿದರ್ಭಗಳು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಕೆಲವು ಬುಡಕಟ್ಟು ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

Unique Features

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವು ಭಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೊಂಡರು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬುಡಕಟ್ಟು
ಜನಾಂಗದ ಎರಡು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಜನಾಂಗೀಯ
ಗುಂಪುಗಳು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಅನೇಕ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಗುಂಪುಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಂದೂರ್ಬಾರ್ ಮತ್ತು
ಕೊಂಕಣದ ಖಾಂದೇಶ್ ಮತ್ತು ಪಾಲ್ಘರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ

ಬುಡಕಟ್ಟು ವೇಷಭೂಷಣಗಳು, ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಹಚ್ಚೆಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ-
ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ
ಅವು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ಕುಟುಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ
ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಜನಾಂಗೀಯ ಗುರುತನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ
ನಗರ ಪ್ರಭಾವವು ಇದನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕುತ್ತಿದೆ.

Cultural Significance

ಬುಡಕಟ್ಟು ವೇಷಭೂಷಣಗಳು, ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಹಚ್ಚೆಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ- ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ಕುಟುಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಜನಾಂಗೀಯ ಗುರುತನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರಭಾವವು ಇದನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕುತ್ತಿದೆ.
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image