• ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೀಡರ್ ಪ್ರವೇಶ
  • A-AA+
  • Title should not be more than 100 characters.


    0

Costumes of Maharashtra

 

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವು ಭಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೊಂಡರು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬುಡಕಟ್ಟು
ಜನಾಂಗದ ಎರಡು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಜನಾಂಗೀಯ
ಗುಂಪುಗಳು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಅನೇಕ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಗುಂಪುಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಂದೂರ್ಬಾರ್ ಮತ್ತು
ಕೊಂಕಣದ ಖಾಂದೇಶ್ ಮತ್ತು ಪಾಲ್ಘರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ
ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿವೆ. ಪೂರ್ವ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುವಾಗ,
ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಮಧ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ಬೆಲ್ಟ್‌ಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಚಂದ್ರಾಪುರ,
ವಿದರ್ಭ, ಗೊಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ
ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿವೆ.
ವರ್ಲಿ, ಧೇಡಾ, ದುಬಾಲಾ, ಕೊಂಕಣ, ಮಹಾದೇವ್ ಕೋಲಿ ಮತ್ತು ಇತರರು ಭಿಲ್
ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಗಮನಾರ್ಹ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ
ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಗೊಂಡರು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ್, ಕೋಲಂಗಳ ವಿವಿಧ ಉಪಗುಂಪುಗಳು
ವಿದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಗೊಂಡ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಕೆಲವು
ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳಾಗಿವೆ.
ಬುಡಕಟ್ಟು ವೇಷಭೂಷಣವು ಸರಳವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವರ
ಜೀವನಾಧಾರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಧೋತಿ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಂಟ್‌ನಂತಹ
ಸರಳವಾದ ಪವರ್ ಉಡುಪು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಬಡತನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ
ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಧೋತಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು
ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರು ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು
ನಗರ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರು ಉಡುವ ಸೀರೆಗಿಂತ ಉದ್ದ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಉಡುಪಾಗಿ ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು
ಮೇಲಿನ ಉಡುಪನ್ನು ಕುಪ್ಪಸದಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ
ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ, ತಾಮ್ರ, ಟೆರಾಕೋಟಾ,
ಹೂವುಗಳು, ಮಣಿಗಳು, ಚಿಪ್ಪುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ-ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಚ್ಚೆಗಳಿಂದ
ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತವೆ.

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ
ಮಹತ್ವ

ಬುಡಕಟ್ಟು ವೇಷಭೂಷಣಗಳು, ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಹಚ್ಚೆಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ-
ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ
ಅವು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ಕುಟುಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ
ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಜನಾಂಗೀಯ ಗುರುತನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ
ನಗರ ಪ್ರಭಾವವು ಇದನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕುತ್ತಿದೆ.
 


List of Costumes