• Screen Reader Access
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0
Water Bodies/Amusement & Water Parks/IAC
In Maharashtra

Asset Publisher

ಜನಪ್ರಿಯ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವು ನೀರಿನ ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು ನದಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಗೋದಾವರಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ನದಿಗಳ ಮೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1821 ಸಣ್ಣ, ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿವೆ, ಕೊಯ್ನಾ ನದಿ, ಭೀಮಾ ನದಿ ಮತ್ತು ವಾರ್ಧಾ ವೈಗಂಗಾ ನದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

Asset Publisher

Amusement Parks

ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ಸರೋವರಗಳು

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವು ಹೇರಳವಾದ ಸರೋವರಗಳು ಮತ್ತು ಜಲಪಾತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವವುಗಳು) ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
LocationDistanceWeb

Origin - Destination Distance in Kilometers Estimated duration
Mumbai - Bangalore 500 5 hour 45 minutes
Origin - Destination Distance in Kilometers Estimated duration
Mumbai - Bangalore 400 8 hour 30 minutes
Origin - Destination Distance in Kilometers Estimated duration
Mumbai - Bangalore 250 2 hours

Cover Image