• स्क्रीन रीडर प्रवेश
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

Asset Publisher

महाबळेश्वर पाचगणी प्रतापगड तापोळा

2 दिवस

पुण्याहून महाबळेश्वरकडे प्रयाण दिवस 1

पुण्याहून महाबळेश्वरकडे प्रयाण. सारोळा येथे नाश्ता. आगमनानंतर जुने महाबळेश्वर मंदिर, पंचगंगा मंदिर, आर्थर सीट आणि मार्जोरी पॉइंट या स्थानिक प्रेक्षणीय स्थळांना भेट द्या. तापोलाकडे जा. सायंकाळी तापोळा येथे आगमन. हॉटेल चेक इन. कोयना तलावात बोटिंगसाठी मोकळा वेळ. तापोला येथे रात्रभर मुक्काम.

Image - महाबळेश्वर पाचगणी
पुढे प्रतापगडावर जा दिवस 2

पुढे प्रतापगडावर जा. प्रतापगडावर नाश्ता. प्रतापगड किल्ल्याला भेट द्या. पाचगणीकडे जा, पाचगणी येथे दुपारचे जेवण. मार्गात मॅप्रो गार्डन, पारसी पॉइंट आणि टेबल लँडला भेट द्या. संध्याकाळी पुण्याला परत. पुण्यात आगमन.

Image -
Tour Ends

Tour Operators

Hotel Image
Nisarga Tourism & Hospitality

9423963175 9673081558