• A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

WeatherBannerWeb

Banner Heading

Asset Publisher

माणिकगड किल्ला (नागपूर)

माणिकगड (याला गडचांदूर असेही म्हणतात) हा महाराष्ट्रातील चंद्रपूर जिल्ह्यातील एक प्राचीन किल्ला आहे. हा एक डोंगरी किल्ला आहे जो समुद्र सपाटीपासून 507 मीटर उंच आहे आणि 9 सीई मध्ये नागा राजांनी बांधला होता. सध्या किल्ले भग्नावस्थेत आहेत आणि बहुतेकदा पँथर आणि डुकरांसारख्या भागात वन्य प्राण्यांचे वास्तव्य असते. या परिसरात ऐतिहासिक महत्त्व असलेली अनेक स्मारके देखील आहेत.

माणिकगड हे नागा राजा गहिलूने बांधलेले शेवटचे मन होते. माण नाग या भागात 99 च्या आसपास स्थायिक झाला. सुरुवातीला किल्ल्याचे नाव माणिकगड असे ठेवले गेले, माणिकगड - माणिकगादेवीची आराध्य देवता, पण नंतर ती माणिकगड करण्यात आली. किल्ला मोठ्या काळ्या दगडांनी बांधलेला आहे आणि त्याच्या काळात एक भव्य किल्ला होता. किल्ल्याची तटबंदी एका दरीशी जोडते ज्यात जुन्या इमारतींचे अवशेष आणि स्टोअर घरे आहेत. काही अपार्टमेंटची रूपरेषा तटबंदीवर दिसते. दक्षिणेकडील बुरुज आणि त्याची पायाची भिंत कोसळली आहे. दरीच्या खाली एक तोफ आहे जी बहुधा त्या बुरुजावर बसवली होती. कास्ट आयरन गन प्रमाणे ही तोफ अनेक लोखंडी बारांनी बनलेली असते. गडाचे प्रवेशद्वार अजूनही शाबूत आहे.