• A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

WeatherBannerWeb

Banner Heading

Asset Publisher

रत्नागड (मुंबई)

पाळत ठेवणाऱ्या बुरुजासारखा दिसणाऱ्या या किल्ल्याचा फारच कमी ऐतिहासिक उल्लेख आहे.

किल्ला त्यावर फक्त एक पाण्याची टाकी सुशोभित करतो, परंतु तो दीवनमाळ आणि सैमल गावांना जोडणाऱ्या खोऱ्याचे अनुकरणीय दृश्य देतो.