• स्क्रीन रीडर प्रवेश
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

Asset Publisher

सायन किल्ला (मुंबई)

ब्रिटिशांनी हा किल्ला जेराल्ड ऑंगियरच्या राजवटीत माहिम खाडीच्या पूर्वेकडील डोंगरावर बांधला. वसई मोहिमेत मराठ्यांनी हा किल्ला ताब्यात घेतला. हे ब्रिटिश शासित मुंबई आणि पोर्तुगीज शासित साष्टी किंवा साल्सेट बेट दरम्यान होते.
हा किल्ला माहीम खाडीमार्गे व्यापारी मार्गाचे रक्षण करण्यासाठी होता.

सायन किल्ला जवाहरलाल नेहरू उद्यानाजवळ आहे. पायथ्याशी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाचे शाखा कार्यालय आहे, आणि किल्ल्याकडे जाण्याचा मार्ग कार्यालयातून जातो. किल्ल्यावर बुरुज, जुन्या कार्यालयांचे अवशेष, एक साठवण खोली आणि चौरस आकाराचे तलाव दिसतात. मध्य बुरुजावरून आपल्याला माहीम खाडी आणि जवळपासच्या प्रदेशाची झलक मिळू शकते.