• A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

WeatherBannerWeb

महाराष्ट्रातील जिल्हे

महाराष्ट्र हे 6 महसूल विभागांमध्ये विभागले गेले आहे, जे पुढे 36 जिल्ह्यांमध्ये विभागले गेले आहेत. हे 36 जिल्हे पुढे 109 जिल्ह्यांचे उपविभाग आणि 357 तालुक्यांमध्ये विभागले गेले आहेत.
महाराष्ट्र सरकारने मराठवाडा विभागातील विद्यमान औरंगाबाद विभागाचे विभाजन करून नांदेड येथे नवीन अधिकृत महसूल विभाग सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 5 जानेवारी 2009 रोजी मंजुरीची प्रक्रिया आधीच झाली आहे. नवीन नांदेड विभागात नांदेड, लातूर, परभणी आणि हिंगोली जिल्ह्यांचा समावेश असेल. राज्याने औरंगाबाद विभागीय आयुक्त (महसूल) यांना या उद्देशासाठी एक कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे, याशिवाय नवीन विभाग एक विशेष नियुक्त अधिकारी आणि 10 सहाय्यकांद्वारे चालविला जाईल, अशी घोषणा केली.
औरंगाबाद नांदेड, लातूर, जालना, परभणी, उस्मानाबाद, हिंगोली आणि बीड यांचा समावेश असलेला औरंगाबाद विभाग हा स्वतःच मोठा विभाग असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय, औरंगाबादपासून 260 किलोमीटरहून अधिक अंतरावर असलेल्या नांदेड आणि लातूरची लोकसंख्या अनुक्रमे 28,76,000 आणि 20,80,000 इतकी आहे, त्यामुळे ते मोठे उपभाग बनतात.
याशिवाय, परभणी आणि हिंगोली हे देखील औरंगाबादपासून 200 किमी अंतरावर आहेत, त्यामुळे या चार जिल्ह्यांतील लोकसंख्येला औरंगाबाद महसूल कार्यालयात अधिका-यांना भेटावे लागल्यास खूप त्रास होईल. हा नवीन अधिकृत विभाग अद्याप लागू झालेला नाही


जिल्ह्यांची यादी

जिल्हा टॅब गॅलरी

TabGalary-Image
TabGalary-Image
TabGalary-Image
TabGalary-Image
TabGalary-Image
TabGalary-Image
TabGalary-Image
TabGalary-Image
TabGalary-Image
TabGalary-Image
TabGalary-Image
TabGalary-Image
TabGalary-Image
TabGalary-Image
TabGalary-Image
TabGalary-Image
TabGalary-Image
TabGalary-Image
TabGalary-Image
TabGalary-Image
TabGalary-Image
TabGalary-Image
TabGalary-Image
TabGalary-Image
TabGalary-Image
TabGalary-Image
TabGalary-Image
TabGalary-Image
TabGalary-Image
TabGalary-Image
TabGalary-Image
TabGalary-Image
TabGalary-Image
TabGalary-Image
TabGalary-Image
TabGalary-Image