• A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0
तलाव, धरणे आणि जलकुंभ

Asset Publisher

लोकप्रिय धरणे

पाण्याचा प्रवाह आणि नदी खोऱ्याच्या क्षेत्रफळाच्या बाबतीत भारतातील गोदावरी आणि कृष्णा या दोन सर्वात मोठ्या नद्यांचे उगमस्थान असलेले महाराष्ट्र हे एक मोठे राज्य आहे, . कोयना नदी, भीमा नदी आणि वर्धा वैनगंगा नदीसह प्रमुख नद्यांवर बांधलेली सुमारे १८२१ छोटी-मोठी धरणे महाराष्ट्रात आहेत.

Asset Publisher

Amusement Parks

धरणे आणि तलाव

महाराष्ट्रात भरपूर तलाव आणि धबधबे आहेत (विशेषतः जे पावसाळ्यात सक्रिय होतात) जे तुमची सहल अधिक रोमांचक बनवू शकतात.
LocationDistanceWeb

Origin - Destination Distance in Kilometers Estimated duration
Mumbai - Bangalore 500 5 hour 45 minutes
Origin - Destination Distance in Kilometers Estimated duration
Mumbai - Bangalore 400 8 hour 30 minutes
Origin - Destination Distance in Kilometers Estimated duration
Mumbai - Bangalore 250 2 hours

आभासी सहल  

 

Cover Image