• స్క్రీన్ రీడర్ యాక్సెస్
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0

Asset Publisher

ఫుడ్ ఫెస్టివల్ - ముంబై సెంట్రల్ రైల్వే స్టేషన్‌లో

భారతదేశం విభిన్న సంస్కృతులు, సంఘాలు, భాషలు మరియు మతాలకు నిలయం మాత్రమే కాదు, వంటకాలు, వంటకాలు, స్నాక్స్ మరియు వీధి ఆహారాల రూపంలో కొన్ని రకాల రుచులకు కూడా నిలయంగా ఉంది. నవీ ముంబై ఫుడ్ ట్రక్ ఫెస్టివల్ అనేది మీ రుచి మొగ్గలు మరియు ఆత్మను సంతృప్తిపరిచే పండుగలలో ఒకటి.


భారతదేశం విభిన్న సంస్కృతులు, సంఘాలు, భాషలు మరియు మతాలకు నిలయం మాత్రమే కాదు, వంటకాలు, వంటకాలు, స్నాక్స్ మరియు వీధి ఆహారాల రూపంలో కొన్ని రకాల రుచులకు కూడా నిలయంగా ఉంది. నవీ ముంబై ఫుడ్ ట్రక్ ఫెస్టివల్ అనేది మీ రుచి మొగ్గలు మరియు ఆత్మను సంతృప్తిపరిచే పండుగలలో ఒకటి.

ముంబై
10 2021


Images