• Screen Reader Access
  • A-AA+
  • NotificationWeb

    Title should not be more than 100 characters.


    0
Beaches
In Maharashtra

Asset Publisher

వాటర్ స్పోర్ట్

వాటర్‌స్పోర్ట్‌లు అంటే వాటర్‌స్కీయింగ్ మరియు విండ్‌సర్ఫింగ్ వంటి నీటిపై నిర్వహించబడతాయి. నీటితో కూడిన పెద్ద సంఖ్యలో క్రీడలు ఉన్నాయి. నీటి స్థానానికి సంబంధించి క్రీడలు ఎలా ఆడతాయో దాని ద్వారా వర్గీకరించబడిన కింది వాటర్‌స్పోర్ట్‌ల జాబితా.

Image of Water Sport

జెట్ స్కీయింగ్ .

మనలో చాలామందికి సెలవు దినాలలో జెట్ స్కీయింగ్ యొక్క థ్రిల్స్ గురించి పరిచయం ఉండవచ్చు, కానీ ఇది కరేబియన్ బీచ్‌లు లేదా ఇతర అన్యదేశ ప్రదేశాలు మాత్రమే కాదు. జెట్ స్కీయింగ్ అనేది హై -స్పీడ్ వాటర్ స్పోర్ట్, ఇది మీ బ్యాలెన్స్ మరియు కోఆర్డినేషన్ స్కిల్స్ అలాగే మీ లెగ్ కండరాలను అభివృద్ధి చేయడానికి గొప్పగా ఉంటుంది. జెట్ స్కీయింగ్ అలీబాగ్‌లో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన వాటర్ స్పోర్ట్స్‌లో ఒకటి, అయితే, మీరు పారాసైలింగ్, కయాకింగ్, స్పీడ్ బోట్ రైడ్స్, స్కూబా డైవింగ్ వంటి ఇతర కార్యకలాపాలలో కూడా పాల్గొనవచ్చు.

Image of Water Sport

Parasailing .

Parasailing is a popular kiting activity among the adventure sports lovers in India. This energetic sport is a fascinating experience for all adventure lovers. Parasailing or parakiting or parascending moulds you into a human kite providing you splendid lofty views of the Indian beaches, rolling hills and primitive towns as the airy cold winds carry you above the blue waters of the ocean. Parasailing isn’t just a water sport. The dictionary defines it as, soaring in the sky and free-floating while being harnessed to a parachute, which is towed by a motorboat, car or other fast-moving vehicles. This sport can be experienced in most seasons, except monsoon.

Image of Water Sport

Scuba Diving .

In Maharashtra, you can scuba dive at picturesque locations that are also adorned with archaic forts, warbling waterfalls, virgin beaches and lush green mountains. Places like Tsunami Island in Malvan, Tarkarli, Vengurla, Konkan coast and Dandeshwar serve ideal destinations in Maharashtra for avid scuba divers, who love to discover the underwater kingdom that comprises of mollusks (marine invertebrates), crustaceans (crabs, lobsters, barnacles and shrimps), annelids (sea worms), coral reefs, rock spaces and various types of fish. The marine life found in the underwater of the state, is absolutely diverse.

Image of Water Sport

Snorkelling .

Snorkeling is the practice of swimming on or through a body of water while equipped with a diving mask, a shaped breathing tube called a snorkel, and usually swimfins. In cooler waters, a wetsuit may also be worn. Use of this equipment allows the snorkeler to observe underwater attractions for extended periods with relatively little effort and to breathe while face-down at the surface. Snorkeling is a popular recreational activity, particularly at tropical resort locations. It provides the opportunity to observe underwater life in a natural setting without the complicated equipment and training required for scuba diving.

Image of Water Sport

Paddle Boarding .

Paddleboarding participants are propelled by a swimming motion using their arms while lying or kneeling on a paddleboard or surfboard in the ocean. This article refers to traditional prone or kneeling paddleboarding. A derivative of paddleboarding is stand up paddleboarding also called stand up paddle surfing. Paddleboarding is usually performed in the open ocean, with the participant paddling and surfing unbroken swells to cross between islands or journey from one coastal area to another. Champion paddlers can stroke for hours and a 20-mile (32 km) race is only a warm-up for well-trained paddlers.

Image of Water Sport

Banana Boat Rides .

A banana boat (or water sled), is an unpowered, inflatable recreational boat meant to be towed. Different models usually accommodate three to ten riders sitting on a larger, main tube and resting their feet on two laterally flanking tubes which stabilize the boat. The main tube is often yellow and banana-shaped. Some models have two main tubes.

Image of Water Sport

Water Skiing .

Water skiing (also waterskiing or water-skiing) is a surface water sport in which an individual is pulled behind a boat or a cable ski installation over a body of water, skimming the surface on two skis or one ski. The sport requires sufficient area on a smooth stretch of water, one or two skis, a tow boat with tow rope, two or three people (depending on local boating laws), and a personal flotation device. In addition, the skier must have adequate upper and lower body strength, muscular endurance, and good balance.

Image of Water Sport

Wind Sailing .

Sailing into the wind is a sailing expression that refers to a sail boat's ability to move forward even if it is headed into the wind. A sailboat cannot make headway by sailing directly into the wind; the point of sail into the wind is called "close hauled". Sailing into the wind is possible when the sail is angled in a slightly more forward direction than the sail force. In that aspect, the boat moves forward because the keel (centreline) of the boat acts to the water as the sail acts to the wind. The force of the sail is balanced by the force of the keel. That keeps the boat from moving in the direction of the sail force. Although total sail force is to the side when sailing into the wind, a proper angle of attack moves the boat forward.

Image of Water Sport

Surfing .

Surfing is a surface water sport in which an individual, a surfer, uses a board to ride on the forward section, or face, of a moving wave of water, which usually carries the surfer towards the shore. Waves suitable for surfing are primarily found on ocean shores, but can also be found in standing waves in the open ocean, in lakes, in rivers in the form of a tidal bore, or in wave pools.

Image of Water Sport

Water Rafting .

If one wishes to wrestle the rapids, rafting on River Kundalika at Kolad will be an experience in itself. Located away from the hustle and bustle, Kundalika is a haven for river rafting. The river swells, when the water is released from the nearby dam and it serves as a great treat to adventure junkies. Fight the gushing rapids of Kundalika and enjoy rafting with bewitching beauty of nature, in the backdrop. Summer is not the right time for rafting on this river, as the water is scarce. For an enticing river rafting experience, the onset of the south west monsoons is the best time to revel this sport.

జల రవాణా

జల రవాణా అంటే సముద్ర, మహాసముద్రం, సరస్సు, కాలువ లేదా నది వంటి నీటి సముద్రం మీదుగా బార్జ్, బోట్, షిప్ లేదా సెయిల్ బోట్ వంటి వాటర్‌క్రాఫ్ట్‌ను రవాణా చేసే ప్రక్రియ. ఓడ రవాణా ప్రధానంగా ప్రజల రవాణా మరియు పాడైపోని వస్తువుల కోసం ఉపయోగించబడుతుంది, దీనిని సాధారణంగా సరుకుగా సూచిస్తారు.
LocationDistanceWeb

Origin - Destination Distance in Kilometers Estimated duration
Mumbai - Bangalore 500 5 hour 45 minutes
Origin - Destination Distance in Kilometers Estimated duration
Mumbai - Bangalore 400 8 hour 30 minutes
Origin - Destination Distance in Kilometers Estimated duration
Mumbai - Bangalore 250 2 hours

బీచ్ వర్చువల్ ట్రిప్

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

Cover Image